Danh bạ tổ chức nhiệm kỳ 2017-2022 (từ tháng 7-2019)

Danh bạ tổ chức nhiệm kỳ 2017-2022 (từ tháng 7-2019)

                                                                                   

1. Danh sách các thành viên Ban chấp hành Công đoàn trường

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ VÀ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Email Điện thoại
1 Nguyễn Thị Thúy Chủ tịch, Khoa học Cơ bản thuyiop@gmail.com 0962 490 411
2 Nguyễn Tiến Dương Phó chủ tịch, Trưởng ban CSPL, Phòng HCQT ntduong@gmail.com 0982713293
3 Đỗ Thế Hưng Chủ nhiệm UBKT, Ban ĐBCL & KT dothehung74@gmail.com 0915 322 269
4 Đặng Vân Anh Trưởng ban Tổ chức, khoa CNTT vananh271285@gmail.com 0983 702 911
5 Trần Thị Ngoạt Trưởng ban Tuyên giáo- Nữ công, Khoa Đ-ĐT tranthingoat@gmail.com 0966 957 966
6 Nguyễn Đức Thỉnh Trưởng ban văn thể, Trung tâmn Thư viện thinhcntt@gmail.com 0914 283 589
7 Đỗ Anh Tuấn UV.BCH, Phòng Đào tạo giaotuan79@gmail.com 0936 631 999
8 Trần Đức Nam UV. BCH, Bộ môn GDTC namtvutehy@gmail.com 0947 890 123
9 Nguyễn Thị Thu Cúc Trưởng ban Tài chính, Cơ sở 2 thucucoso2@gmail.com 0912 640 296

2. Danh sách các chủ tịch công đoàn bộ phận

TT Họ tên Chức vụ  Điện thoại Email
1 Giáp Văn Cường Chủ tịch CĐBP KHCB 0983351804 cuonggiapvan@gmail.com
2 Nguyễn Mạnh Hùng Chủ tịch CĐBP GDTC-QP 0982135979 hung1979.utehy@gmail.com
3 Nguyễn Thị Hường Chủ tịch CĐBP Ngoại Ngữ 098 3597810 nguyenhuong.utehy09@gmail.com
4 Nguyễn Thị Huyền Chủ tịch CĐBP Lí Luận Chính trị ‭098 2584217 huyendong84@gmail.com
5 Vũ Thị Quy Chủ tịch CĐBP Cơ khí 0969163034 quycokhi@gmail.com
6 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Chủ tịch CĐBP CN HH&MT 098 371 34 27 hoameo2011@gmail.com
7 Nguyễn Chí Công Chủ tịch CĐBP CN May&TT 0912563989 Chicong737@gmai.com
8 Chu Bá Thành Chủ tịch CĐBP CNTT ‭097 6124669‬ thanhcntt@utehy.edu.vn
9 Nguyễn Thu Huyền Chủ tịch CĐBP SPKT 0988522197 huyenspkt@gmail.com 
10 Đỗ Quang Huy Chủ tịch CĐBP Điện-Điện tử 0943649989 doquanghuy.ute@gmail.com
11 Vũ Hùng Vỹ Chủ tịch CĐBP CS2 0979073396 Vythaibinh@gmail.com
12 Nguyễn Xuân Thu Chủ tịch CĐBP CS3 0978295355 xuanthuutehy@gmail.com
13 Bùi Đức Hạnh Chủ tịch CĐBP CKĐL 0966972298 hanhbuiduc@gmail.com
14 Đặng Thị Lan Hương Chủ tịch CĐBP KHTV-Đào tạo 091 336 63 18 Huongtaivu.utehy@gmail.com
15 Ngô Huy Dũng Chủ tịch CĐBP Hành chính Quản trị 0986596440 ngohuydunghc@gmail.com
16 Đỗ Thế Hưng Chủ tịch CĐBP TCCB- Đảm bảo CL&KT 091 532 22 69 dothehung1974@gmail.com 
17 Nguyễn Thị Chung Chủ tịch CĐBP TT&CTSV 0988116885 chungcnm@gmail.com
18 Hoàng Thị Hồng Đào Chủ tịch CĐBP Kinh tế 098 432 31 88 hongdao5656@gmail.com 
19 Phạm Văn Hưng Chủ tịch CĐBP KHCN&HTQT, TBXD, TV 091 222 19 82 hungthuvien@gmail.com