Danh bạ tổ chức nhiệm kỳ 2017-2022 (đến tháng 6-2019)

Danh bạ tổ chức nhiệm kỳ 2017-2022 (đến tháng 6-2019)

Danh bạ tổ chức nhiệm kỳ 2017-2022 (đến tháng 6-2019)

                                                                                     

 

1. Danh sách các thành viên Ban chấp hành Công đoàn trường

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ VÀ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Email Điện thoại
1 Nguyễn Đình Hân Trưởng phòng QLKHCN & HTQT nguyendinhhan@gmail.com 0915 046 320
2 Nguyễn Thị Thúy UV.BCH Đảng ủy
UV.BCH CĐ khóa XX, Trưởng ban nữ công
thuyiop@gmail.com 0962 490 411
3 Đỗ Thế Hưng UV.BCH CĐ khóa XX,
Phó trưởng ban ĐBCL & KT
dothehung74@gmail.com 0915 322 269
4 Trần Thị Ngoạt Phó bí thư chi bộ, GV Khoa Đ-ĐT tranthingoat@gmail.com 0966 957 966
5 Nguyễn Thị Thu Cúc UV.BCH CĐ khóa XX, Kê toán Cơ sở 2 thucucoso2@gmail.com 0912 640 296
6 Đặng Vân Anh Bí thư đoàn trường, GV khoa CNTT vananh271285@gmail.com 0983 702 911
7 Nguyễn Đức Thỉnh Trưởng ban Thư viện, Trưởng ban TTND thinhcntt@gmail.com 0914 283 589
8 Đỗ Anh Tuấn Trưởng bộ môn khoa Cơ Khí giaotuan79@gmail.com 0936 631 999
9 Trần Đức Nam Giảng viên Bộ môn GDTCQP namtvutehy@gmail.com 0947 890 123

2. Danh sách các chủ tịch công đoàn bộ phận

TT Họ tên Chức vụ  Điện thoại Email
1 Nguyễn Thị Thu Hương  Chủ tịch CĐBP LLCT 0983239468 huonglyluanchinhtri@gmail.com 
2 Hoàng Quốc Việt Chủ tịch CĐBP CNTT 0976 124 669 viethqtk1@gmail.com
3 Giáp Văn Cường Chủ tịch CĐBP KHCB 0983351804 cuonggiapvan@gmail.com
4 Nguyễn Thị Xuân Thu Chủ tịch CĐBP Cơ sở 3 0978295355 xuanthuutehy@gmail.com
5 Đỗ Thế Hưng Chủ tịch CĐBP TCCB-ĐBCL&KT 0915322269 dothehung1974@gmail.com 
6 Phạm Văn Hưng Chủ tịch CĐBP Phòng ban 2 (QLKHCN-TBXD-TV) 0912221982 hungthuvien@gmail.com
7 Đặng Thị Lan Hương Chủ tịch CĐBP Phòng ban 1 (Đào tạo - KHTV) 03213505888 Huongtaivu.utehy@gmail.com
8 Ngô Huy Dũng Chủ tịch CĐBP HCQT 0986596440 ngohuydunghc@gmail.com
9 Nguyễn Thị Chung Chủ tịch CĐBP TTr&CTSV 0988116885 chungcnm@gmail.com
10 Vũ Hùng Vỹ Chủ tịch CĐBP Cơ sở 2 0979073396 Vythaibinh@gmail.com
11 Vũ Thị Quy Chủ tịch CĐBP Cơ khí 0969163034 quycokhi@gmail.com
12 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Chủ tịch CĐBP CNHH & MT 0983713427 hoameo2011@gmail.com
13 Mai Thị Phương Quỳnh Chủ tịch CĐBP Ngoại ngữ 0975349207 quynhmp@gmail.com
14 Đỗ Quang Huy Chủ tịch CĐBP Điện - Điện tử    
15 Nguyễn Hồng Phong Chủ tịch CĐBP TT Đào tạo & THCN Cơ khí 0989124511 Hongphong.utehy@gmail.com
16 Bùi Đức Hạnh Chủ tịch CĐBP CKĐL 0966972298 hanhbuiduc@gmail.com
17 Hoàng Thị Hồng Đào Chủ tịch CĐBP Kinh tế 0984323188 hongdao5656@gmail.com 
18 Nguyễn Thị Xuân Chủ tịch CĐBP Kỹ thuật May & TT 0979397012 dungxuan012@gmail.com
19 Nguyễn Mạnh Hùng Chủ tịch CĐBP GDTC-QP 0982135979 hung1979.utehy@gmail.com
20 Nguyễn Thu Huyền Chủ tịch CĐBP SPKT 0988522197 huyenspkt@gmail.com