HƯỞNG ỨNG CUỘC THI SÁNG KIẾN VÌ CỘNG ĐỒNG LẦN THỨ IV

HƯỞNG ỨNG CUỘC THI “SÁNG KIẾN VÌ CỘNG ĐỒNG LẦN THỨ IV”

Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng" - lần thứ IV là sự kiện đem lại nhiều ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc đặc biệt đối với thế hệ trẻ Việt Nam, với mong muốn thông qua chương trình thúc đẩy những ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng trở thành hiện thực trong đời sống xã hội.

Thời gian nhận dự án dự thi từ ngày 15/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Các link tham khảo:

- Tải file CV số 173/CĐN TẠI ĐÂY

- Website: Sáng kiến vì cộng đồng https://sangkienvicongdong.vn/

- Fanpage: Sáng kiến vì cộng đồng https://www.facebook.com/Sangkienvicongdongvietnam/

- Email Ban tuyên giáo - Nữ công (CĐGD Việt Nam): tuyengiaonucong@congdoangdvn.org.vn 

 

Liên kết