HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN LẦN THỨ XXII, NHIỆM KỲ 2023-2028

          Thực hiện kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 03/03/2022 về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Căn cứ hướng dẫn số 06/HD-CĐN ngày 08/4/2022 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và hướng dẫn số 473/HD-CĐ.ĐHSPKTHY ngày 29/11/2022 của Công đoàn trường ĐH SPKT Hưng Yên, từ ngày 10/12/2022 - 10/01/2023, 18 Công đoàn bộ phận trong toàn trường đã tổ chức thành công Hội nghị công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội nghị công đoàn bộ phận khoa Khoa học cơ bản.

          Tại Hội nghị, các công đoàn bộ phận đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới với các nội dung sau:

           Thứ nhất, về đánh giá hoạt động của công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2018 – 2023, các công đoàn bộ phận đánh giá trên hai nội dung. Một là, đánh giá về thực hiện nhiệm vụ công tác vơi những số liệu hết sức cụ thể, từ đó chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. Hai là, thực hiện đánh giá kết quả hoạt động tổ công đoàn trên một số lĩnh vực sau: Hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức, người lao động. Hoạt động tham gia quản lý.  Hoạt động tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, công nhân lao động của tổ công đoàn. Đánh giá kết quả việc phân công đoàn viên hoạt động và những mặt hoạt động khác của tổ chức công đoàn.

          Thứ hai, các công đoàn bộ phận đã tiến hành thảo luận, xây dựng báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

          Thứ ba, tiến hành bầu chủ tịch công đoàn bộ phận và đại biểu đi dự đại hội công đoàn trường.

Hội nghị công đoàn bộ phận khoa Cơ khí động lực.

          Hội nghị công đoàn bộ phận là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của tổ chức công đoàn, theo phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

 Một số hình ảnh khác:

 

 

Liên kết