Hiện nay, Công đoàn Trường gồm có 06 Ban, 01 Ủy ban và 18 Công đoàn bộ phận:

 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ VÀ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Mail Số ĐT
I BAN CHẤP HÀNH
1 Nguyễn Thị Thúy Chủ tịch, trưởng khoa Khoa học Cơ bản thuyiop@gmail.com 0962 490 411
2 Nguyễn Viết Ngư Phó chủ tịch, Trưởng ban CSPL, Phó trưởng khoa Đ-ĐT ngunguyenviet77@gmail.com 0986291889
3 Nguyễn Hồng Phong Chủ nhiệm UBKT, Phó trưởng BM công nghệ Chế tạo máy, Giảng viên khoa Cơ khí Hongphong.utehy@gmail.com 0989124511
4 Vũ Hồng Sơn Trưởng ban Chuyên môn, Phó trưởng phòng,
Phụ trách Phòng QLKHCN& HTQT
hongson.ute@gmail.com 0969970218
5 Trần Thị Ngoạt Trưởng ban Tuyên giáo- Nữ công, Khoa Đ-ĐT tranthingoat@gmail.com 0966 957 966
6 Trần Đức Nam Trưởng ban văn thể, giảng viên Bộ môn GDTC namtvutehy@gmail.com 0947890123
7 Kim Quang Chiêu Trưởng ban TTND, Trưởng Cơ sở Mỹ Hào kimquangchieu@gmail.com 0983122172
8 Nguyễn Thị Huyền Văn phòng, chuyên viên phòng Đào tạo huyendong84@gmail.com 0865228576
9 Đào Thị Hương Kế toán, Trưởng bộ môn kế toán,
giảng viên chính khoa Kinh tế
daohuongkt84gmail.com 0972887596
II ỦY BAN KIỂM TRA
1 Nguyễn Hồng Phong Chủ nhiệm UBKT, Phó trưởng BM công nghệ Chế tạo máy, Giảng viên khoa Cơ khí Hongphong.utehy@gmail.com 0989124511
2 Phạm Thị Ánh Hương Chuyên viên phòng TCCB huongpa@gmail.com 0987822529
3 Nguyễn Thị Chung Chuyên viên chính phòng CTSV chungcnm@gmail.com 0988116885
III CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
1 Giáp Văn Cường KHCB cuonggiapvan@gmail.com 0983351804
2 Nguyễn Mạnh Hùng GDTC-QP hung1979.utehy@gmail.com 0982135979
3 Tường Mạnh Dũng LLCT tuongmanhdung2016@gmail.com 0975100568
4 Nguyễn Thị Liên Ngoại Ngữ Nguyenlien2807@gmail.com 0974392482
5 Vũ Thị Quy Cơ khí quycokhi@gmail.com 0969163034
6 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa CN HH&MT hoameo2011@gmail.com 098 371 34 27
7 Nguyễn Văn Dung CN May&TT Vandung270977@gmail.com 0944456065
8 Vi Hoài Nam CNTT vihoainam@gmail.com 0944879789
9 Trần Mai Duyên SPKT Duyen77utehy@gmail.com 0973173179
10 Vũ Trọng Trường Điện-Điện tử vutruongspdt@mail.com 0943101918
11 Vũ Hùng Vỹ Cơ sở Mỹ Hào Vythaibinh@gmail.com 0979073396
12 Nguyễn Xuân Thu Cơ sở Hải Dương xuanthuutehy@gmail.com 0978295355
13 Luyện Văn Hiếu CKĐL lvhieugt@gmail.com 01699838382
14 Ngô Huy Dũng Hành chính Quản trị ngohuydunghc@gmail.com 0986596440
15 Nguyễn Thị Huyền PB I (Đào tạo, TCKT, TCCB, ĐBCL&KT) huyendong84@gmail.com ‭098 2584217
16 Nguyễn Thị Chung TTPC&CTSV chungcnm@gmail.com 0988116885
17 Nguyễn Thị Hải Yến Kinh tế Haiyen88tc@gmail.com 0978452989
18 Phạm Văn Hưng PB II (KHCN&HTQT, TBXD, TV) Phamhung.utehy@gmail.com 0912221982
IV BAN THANH TRA NHÂN DÂN
1 Kim Quang Chiêu Trưởng ban TTND, trưởng CSMH kimquangchieu@gmail.com 0983122172
2 Trần Hồng Thái Phó Trưởng ban TTND, phó bí thư chi bộ KHCB hongthai78@gmail.com 0936551909
3 Trần Văn Chương        UV. Ban TTND, Trưởng phòng CTSV tranchuonghy@gmail.com  0915420424
4 Nguyễn Khánh Trình  UV. Ban TTND, CSHD ttrinhnk@gmail.com 0915623384
5 Vi Thị Thanh Thủy         UV. Ban TTND, Phòng TCCB thuyvi.utehy@gmail.com 0982069668
V TỔ TRƯỞNG NỮ CÔNG
1 Nguyễn Thị Hiên Phòng ban I (TCCB; ĐT; TC-KT; ĐBCL&KT) hiennt.edu@gmail.com 0974978198
2 Phạm Phương Liên Phòng ban II (TTTV; QLKH&HTQT; TBXD; TTTS&TT) Phuonglien165@gmail.com 0912034550
3 Trần Thị Hoa Phòng ban III (HCQT; TTPC; CTSV) hoatt.utehy@gmail.com 0988677857
4 Bùi Thị Phượng Ngoại Ngữ buiphuong.sp2vp@gmail.com 0975486542
5 Vũ Thị Quy Cơ khí quycokhi@gmail.com  0969163034
6 Hoàng Thị Loan CN Hóa học và MT & Sư phạm kỹ thuật hungloan239@gmail.com  0369338868
7 Trần Thị Minh CN May&TT minhtt1982@gmail.com 0972986948
8 Trần Đỗ Thu Hà Công nghệ thông tin & Cơ sở Mỹ Hào tdhapi@gmail.com  0976289988
9 Nguyễn Thị Ngân LLCT nguyenngan88llct@gmail.com  0978097288
10 Lê Thị Minh Tâm Điện-Điện tử leminhtamutehy@gmail.com  0989658715
11 Hoàng Thị Hồng Đào Kinh tế & cơ sở Hải Dương hongdao5656@gmail.com 0984323188
12 Đỗ Thị Vân Chang Khoa học cơ bản & Giáo dục thể chất Changtdutehy@gmail.com  0986997523

Liên kết