Ban chấp hành

GIỚI THIỆU BAN CHẤP HÀNH

Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên nhiệm kỳ 2017-20122 (từ tháng 7-2019) gồm 9 thành viên:

        

1. TS. Nguyễn Thị Thuý

     Chức vụ: Chủ tịch, Khoa học Cơ bản

     Điện thoại: 0962 490 411

     Email: thuyiop@gmail.com

 

2. ThS. Nguyễn Tiến Dương

     Chức vụ: Phó Chủ tịch, Phòng HC-QT

     Điện thoại: 0982 713 293

     Email: ntduong@gmail.com

 

3. TS. Đỗ Thế Hưng

     Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT, Phó trưởng ban ĐBCL & KT

     Điện thoại: 0915 322 269

     Email: dothehung74@gmail.com

 

4. TS. Trần Thị Ngoạt

     Chức vụ: Trưởng ban nữ công, Giảng viên Khoa Đ-ĐT

     Điện thoại: 0966 957 966

     Email: tranthingoat@gmail.com

 

5. TS. Đỗ Anh Tuấn

     Chức vụ: Trưởng ban chuyên môn, Trưởng bộ môn khoa Cơ Khí

     Điện thoại: 0936 631 999

     Email: giaotuan79@gmail.com

 

6. Ths. Nguyễn Đức Thỉnh

     Chức vụ: Trưởng ban tài chính, Trưởng ban Thư viện

     Điện thoại: 0914 283 589

     Email: thinhcntt@gmail.com

 

7. Ths. Trần Đức Nam

     Chức vụ:  Trưởng ban Văn thể, Giảng viên Bộ môn GDTC

     Điện thoại: 0947 890 123

     Email: namtvutehy@gmail.com

 

8. Cn. Nguyễn Thị Thu Cúc

     Chức vụ:  UV BCH CĐT, Chuyên viên Cơ sở 2

     Điện thoại: 0912 640 296

     Email: thucucoso2@gmail.com

 

9. Ths. Đặng Vân Anh

     Chức vụ: UV BCH CĐT, Bí thư Đoàn Thanh niên

     Điện thoại: 0983 702 911

     Email: vananh271285@gmail.com