Tìm kiếm:    Thuộc Công đoàn bộ phận:    Tìm kiếm  
 • Thân Văn Thế

  Thân Văn Thế

  Trình độ:

  Điện thoại: 972957980

  Email: thanthe.ck@gmail.com

 • Nguyễn Văn Dung

  Nguyễn Văn Dung

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 0944456065

  Email: Vandung270977@gmail.com

 • Vũ Văn Hòa

  Vũ Văn Hòa

  Trình độ:

  Điện thoại:

  Email:

 • Nguyễn Hồng Vinh

  Nguyễn Hồng Vinh

  Trình độ: Đại học

  Điện thoại: 0327.365.88

  Email: vinhpnhy@gmail.com

 • Trương Ngọc Tuấn

  Trương Ngọc Tuấn

  Trình độ: Phó giáo sư

  Điện thoại: 0904288730

  Email: tntuan-ihere@utehy.edu.vn

 • Lưu Văn Tân

  Lưu Văn Tân

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 0912263055

  Email: luutan@gmail.com

 • Nguyễn Thị Thanh Thuý

  Nguyễn Thị Thanh Thuý

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 0982190311

  Email: thuyutehy@gmail.com

 • Nguyễn Xuân Trường

  Nguyễn Xuân Trường

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 0982336045

  Email: truongutehy@gmail.com

 • Lê Thị Huê

  Lê Thị Huê

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 0982187057

  Email: lethihuecntt@gmail.com

 • Bùi Đức Thọ

  Bùi Đức Thọ

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 0943575599

  Email: buithok3@gmail.com

 • Nguyễn Thanh Tùng

  Nguyễn Thanh Tùng

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 0912971098

  Email: nttunghp@gmail.com

 • Nguyễn Thị Hiên

  Nguyễn Thị Hiên

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 0943575599

  Email: hiennt.edu@gmail.com

 • Nguyễn Thế Dân

  Nguyễn Thế Dân

  Trình độ: Tiến sỹ

  Điện thoại: 0988709047

  Email: dantccb@gmail.com

 • Vi Thị Thanh Thuỷ

  Vi Thị Thanh Thuỷ

  Trình độ: Đại học

  Điện thoại: 0982069668

  Email: thuyvi.utehy@gmail.com

 • Nguyễn Thị Minh Ngọc

  Nguyễn Thị Minh Ngọc

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 0978985758

  Email: minhngoc.utehy@gmail.com

 • Lê Thị Mận

  Lê Thị Mận

  Trình độ: Đại học

  Điện thoại: 0987977364

  Email: lethiman.utehy@gmail.com

 • Trần Xuân Văn

  Trần Xuân Văn

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 0913382889

  Email: Xuanvanktt@gmail.com

 • Nguyễn Thị Bích Hạnh

  Nguyễn Thị Bích Hạnh

  Trình độ: Đại học

  Điện thoại: 0944081276

  Email: hanhminhutehy@gmail.com

 • Bùi Nguyệt Nhung

  Bùi Nguyệt Nhung

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 0978306565

  Email: buinguyetnhung@gmail.com

 • Nguyễn Thị Hiền

  Nguyễn Thị Hiền

  Trình độ: Đại học

  Điện thoại: 0982253605

  Email: Hiensang2005@gmail.com

 • Nguyễn Thị Minh Huệ

  Nguyễn Thị Minh Huệ

  Trình độ: Đại học

  Điện thoại: 0988927228

  Email: minhhue270910@gmail.com

 • Hồ Thị Mai Lương

  Hồ Thị Mai Lương

  Trình độ: Đại học

  Điện thoại: 0973535997

  Email: hluong886@gmail.com

 • Phạm Thị Huế

  Phạm Thị Huế

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 0974074936

  Email: phamhue125@gmail.com

 • Đặng Thị Lan Hương

  Đặng Thị Lan Hương

  Trình độ: Đại học

  Chức vụ: Chủ tịch CĐBP Đào tạo - TCKT

  Điện thoại: 3213505888

  Email: Huongtaivu.utehy@gmail.com

 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10