Tìm kiếm:    Thuộc Công đoàn bộ phận:    Tìm kiếm  
 • Vũ Trọng Trường

  Vũ Trọng Trường

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 0943101918

  Email: vutruongspdt@mail.com

 • Nguyễn Đắc Hưng

  Nguyễn Đắc Hưng

  Trình độ: Phó giáo sư

  Điện thoại: 0912755306

  Email: ndhungsbv@gmail.com

 • Nguyễn Trọng Đức

  Nguyễn Trọng Đức

  Trình độ:

  Điện thoại: 0912640883

  Email: baovecosomyhao@gmail.com

 • Nguyễn Văn Dung

  Nguyễn Văn Dung

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 0944456065

  Email: Vandung270977@gmail.com

 • Phạm Huy Thưởng

  Phạm Huy Thưởng

  Trình độ: Đại học

  Điện thoại: 0964726661

  Email: baovecsmh@gmail.com

 • Đỗ Thị Hoa ngà

  Đỗ Thị Hoa ngà

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 098 7595162

  Email: Hoangautehy.utehy@gmail.com

 • Nguyễn Hồng Vinh

  Nguyễn Hồng Vinh

  Trình độ: Đại học

  Điện thoại: 0327365885

  Email: vinhpnhy@gmail.com

 • Luyện Thị Hồng Hạnh

  Luyện Thị Hồng Hạnh

  Trình độ: Tiến sỹ

  Điện thoại: 0981081981

  Email: honghanhcdcnhy@gmail.com

 • Nguyễn Thị Bích Hạnh

  Nguyễn Thị Bích Hạnh

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 0373068686

  Email: bichhanhnn24@gmail.com

 • Đỗ Thị Hằng

  Đỗ Thị Hằng

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 098 8013082

  Email: Dohang18@gmail.com

 • Hồ Quang Trung

  Hồ Quang Trung

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 0976738493

  Email: trunghq17688@gmail.com

 • Tạ Hữu Sang

  Tạ Hữu Sang

  Trình độ: Đại học

  Điện thoại: 0917782333

  Email: tahuusang@gmail.com

 • Nguyễn Thùy Dung

  Nguyễn Thùy Dung

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 0964463925

  Email: thuydungnguyen.hy@gmail.com

 • Đinh Thị Phương Anh

  Đinh Thị Phương Anh

  Trình độ: Đại học

  Điện thoại: 0985787061

  Email: anhdtp252@gmail.com

 • Nguyễn Thị Mai Liên

  Nguyễn Thị Mai Liên

  Trình độ: Đại học

  Điện thoại: 0988109405

  Email: ctsvmailienutehy@gmail.com

 • Đặng Văn Tiến

  Đặng Văn Tiến

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 0848688286

  Email: dangtien91@gmail.com

 • Nguyễn Thị Thanh Mười

  Nguyễn Thị Thanh Mười

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 0964999300

  Email: thanhmuoi3008@gmail.com

 • Nguyễn Ngọc Tú

  Nguyễn Ngọc Tú

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 0355044188

  Email: nguyenngoctuuct@gmail.com

 • Bùi thị Xuân Lạc

  Bùi thị Xuân Lạc

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 0978118642

  Email: Builac91@gmail.com

 • Đinh Thị Thu

  Đinh Thị Thu

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 0929640375

  Email: dinhthithu2405@gmail.com

 • Đinh Vũ Thảo Linh

  Đinh Vũ Thảo Linh

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 0339836255

  Email: kemchanh94@gmail.com

 • Nguyễn Văn Hoàng

  Nguyễn Văn Hoàng

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 0985372782

  Email: nguyenhoangspkthy@gmail.com

 • Nguyễn Thị Liên

  Nguyễn Thị Liên

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 0982870021

  Email: lienliennguyen1208@gmail.com

 • Nguyễn Thu Hà

  Nguyễn Thu Hà

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 0962028940

  Email: nguyenthuha28121994@gmail.com

 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Liên kết