Tìm kiếm:    Thuộc Công đoàn bộ phận:    Tìm kiếm  
 • Nguyễn Trọng Đức

  Nguyễn Trọng Đức

  Trình độ:

  Điện thoại:

  Email:

 • Nguyễn Văn Dung

  Nguyễn Văn Dung

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 0944456065

  Email: Vandung270977@gmail.com

 • Đỗ Thị Hoa ngà

  Đỗ Thị Hoa ngà

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 098 7595162

  Email: Hoangautehy.utehy@gmail.com

 • Nguyễn Hồng Vinh

  Nguyễn Hồng Vinh

  Trình độ: Đại học

  Điện thoại: 0327.365.88

  Email: vinhpnhy@gmail.com

 • Luyện Thị Hồng Hạnh

  Luyện Thị Hồng Hạnh

  Trình độ: Tiến sỹ

  Điện thoại: 0981081981

  Email: honghanhcdcnhy@gmail.com

 • Nguyễn Thị Huyền

  Nguyễn Thị Huyền

  Trình độ:

  Điện thoại:

  Email:

 • Nguyễn Thị Bích Hanh

  Nguyễn Thị Bích Hanh

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 0373068686

  Email: bichhanhnn24@gmail.com

 • Đỗ Thị Hằng

  Đỗ Thị Hằng

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 098 8013082

  Email: Dohang18@gmail.com

 • Nguyễn Thị Mai Liên

  Nguyễn Thị Mai Liên

  Trình độ: Đại học

  Điện thoại: 0988109405

  Email: ctsvmailienutehy@gmail.com

 • Đặng Văn Tiến

  Đặng Văn Tiến

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 0848688286

  Email: dangtien91@gmail.com

 • Nguyễn Thị Thanh Mười

  Nguyễn Thị Thanh Mười

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 0964999300

  Email: thanhmuoi3008@gmail.com

 • Bùi thị Xuân Lạc

  Bùi thị Xuân Lạc

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 0978118642

  Email: Builac91@gmail.com

 • Đinh Vũ Thảo Linh

  Đinh Vũ Thảo Linh

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 0339836255

  Email: kemchanh94@gmail.com

 • Nguyễn Văn Hoàng

  Nguyễn Văn Hoàng

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 0985372782

  Email: nguyenhoangspkthy@gmail.com

 • Nguyễn Thu Hà

  Nguyễn Thu Hà

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 0962028940

  Email: nguyenthuha28121994@gmail.com

 • Phạm Văn Quyện

  Phạm Văn Quyện

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại:

  Email:

 • Phạm Thị Ngọc Mai

  Phạm Thị Ngọc Mai

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 0329785575

  Email: ngocmai5696@gmail.com

 • Nguyễn Thị Thu Thủy

  Nguyễn Thị Thu Thủy

  Trình độ: Đại học

  Điện thoại: 0363430859

  Email:

 • Bùi Long Vũ

  Bùi Long Vũ

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 098 7810812

  Email: Builongvu209@gmail.com

 • Nguyễn Thị Ngọc Anh

  Nguyễn Thị Ngọc Anh

  Trình độ: Đại học

  Điện thoại: 0383888987

  Email:

 • Bùi Thị Phương

  Bùi Thị Phương

  Trình độ: Đại học

  Điện thoại: 0972675709

  Email: phuongbui.stu.98@gmail.com

 • Nguyễn Đức Giang

  Nguyễn Đức Giang

  Trình độ: Thạc sỹ

  Điện thoại: 0912047727

  Email: dgiangutehy@gmail.com

 • Thân Văn Thế

  Thân Văn Thế

  Trình độ: Tiến sỹ

  Điện thoại: 0972957980

  Email: thanthe.ck@gmail.com

 • Trương Ngọc Tuấn

  Trương Ngọc Tuấn

  Trình độ: Phó giáo sư

  Điện thoại: 0904288730

  Email: tntuan-ihere@utehy.edu.vn

 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10