Giới thiệu

Ban chuyên môn được thành lập và tổ chức hoạt động theo nhiệm kỳ của BCH Công đoàn cùng cấp. Số lượng uỷ viên Ban chuyên môn tuỳ thuộc số lượng công đoàn viên và do Ban Thường vụ công đoàn Trường quyết định, căn cứ quyết định chung của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn. 

Đội ngũ cán bộ

Cán bộ trong Ban chuyên môn là người nhiệt tình, có kiến thức về quản lý, có năng lực và kinh nghiệm vận động quần chúng, am hiểu chính sách, quan tâm đến quyền lợi của quần chúng, được quần chúng tín nhiệm.
Ban chuyên môn trường ĐHSPKT Hưng Yên nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có các đồng chí:

TS. Vũ Hồng Sơn - trưởng ban

TS. Giáp Văn Cường - phó trưởng ban

TS. Nguyễn Thị Cúc - ủy viên

TS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - ủy viên

ThS Nguyễn Văn Dung - ủy viên

ThS Vi Hoài Nam - ủy viên

Chức năng, nhiệm vụ

-Tham mưu kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho VC, NLĐ.

-Theo dõi và nắm bắt nhu cầu bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm, nghiên cứu khoa học của VC, NLĐ để tham mưu cho BCH Công đoàn trường và phối hợp với các phòng ban có liên quan của trường kịp thời mở các lớp bồi dưỡng cho VC, NLĐ.

- Khuyến khích, cổ vũ và động viên VC, NLĐ thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, nhất là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và nâng cao kiến thức, trình độ theo quy định.

- Tham mưu cho BCH Công đoàn kiến nghị với nhà trường thực hiện các chính sách, giải pháp để giúp VC, NLĐ nâng cao khả năng chuyên môn của mình.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Thường vụ công đoàn Trường.

Liên kết