HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN NĂM 2022

            Được sự chỉ đạo của Cấp ủy, lãnh đạo trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, sáng ngày 06/01/2023, trường ĐHSPKTHY đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022. Hội nghị là một trong những hoạt động thường niên nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ giảng viên đóng góp ý kiến xây dựng cho sự phát triển của Nhà trường. Đồng thời cũng là dịp để lãnh đạo trường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ giảng viên người lao động để có những chỉ đạo, giải pháp thỏa đáng trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.

            Tới dự Hội nghị có tập thể lãnh đạo gồm có PGS.TS. Bùi Trung Thành – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Minh Quý – Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Chu Văn Tuấn – Phó Hiệu trưởng; thầy Nguyễn Đức Giang – Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Thị Thúy- Chủ tịch Công đoàn trường; lãnh đạo các đơn vị, chủ tịch công đoàn bộ phận và các đại biểu tham dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

            Hội nghị thống nhất giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm PGS.TS. Bùi Trung Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Minh Quý – Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Chu Văn Tuấn – Phó Hiệu trưởng; thầy Nguyễn Đức Giang – Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Thị Thúy- Chủ tịch Công đoàn trường; cùng ban thư kí do TS. Giáp Văn Cường và ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc đảm nhiệm.

PGS.TS Bùi Trung Thành - Hiệu trưởng Nhà trường trình bày

Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 2023

            Hội nghị đã được nghe PGS.TS Bùi Trung Thành - Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 2023. Báo cáo cho thấy Nhà trường đã đạt nhiều thành tích trong các lĩnh vực công tác chính trị tư tưởng, công tác đào tạo, công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, công tác sinh viên, hỗ trợ sinh viên, công tác khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, tổ chức, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, công tác thông tin thư viện, công tác tài chính, công tác y tế và các hoạt động khác. Báo cáo cũng chỉ ra phương hướng công tác 2023 trong đó tập trung mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, chương trình đào tạo, tăng cường công tác tuyển sinh, cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, viên chức trong Nhà trường.

            Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ viên chức Nhà trường đã được lắng nghe Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và Kế hoạch thi đua năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo công tác tài chính năm 2022 và dự toán năm 2023; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị cho các văn bản báo cáo tại Hội nghị; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2021.

Cán bộ giảng viên phát biểu ý kiến tại Hội nghị

            Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, đã có rất nhiều ý kiến trên tinh thần thẳng thắn, trao đổi trực tiếp và cởi mở của các cán bộ các Khoa, Phòng, Bộ môn, Trung tâm,… Những ý kiến này nhằm đóng góp cho sự phát triển của Nhà trường. Cụ thể, các vấn đề như giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh công tác tuyển sinh, cơ hội việc làm cho sinh viên, các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc và học tập, nâng cao đời sống của cán bộ, viên chức.

            Nằm gọn trong bối cảnh chịu nhiều tác động của đại dịch toàn cầu, năm học 2021-2022 khép lại với nhiều dấu ấn thử thách vượt khó của toàn ngành giáo dục. Thích ứng kịp thời và chuyển biến linh hoạt trong cơ chế điều hành của lãnh đạo trường Đại học SPKT Hưng Yên góp phần nâng cao vị thế của Nhà trường trong bối cảnh mới.

            Trong khuôn khổ chương trình, thay mặt Ban giám hiệu, lãnh đạo nhà trường, PGS.TS Bùi Trung Thành - Hiệu trưởng Nhà trường đã giải đáp những băn khoăn, thắc mắc những ý kiến của cán bộ, giảng viên. Hiệu trưởng kỳ vọng trong năm 2023 tập thể sư phạm Nhà trường tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

TS. Nguyễn Thế Dân công bố quyết định khen thưởng Tiến sỹ

            Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Thế Dân – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các Tiến sỹ được vinh danh năm 2022.

Vinh danh Tiến sỹ tốt nghiệp năm 2022

            Phát huy tinh thần dân chủ, Hội nghị đã thảo luận, biểu quyết, góp ý thẳng thắn trên tinh thần cởi mở, xây dựng vì sự phát triển chung của nhà trường; Tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023.

            Hội nghị nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2022, đồng thời kêu gọi toàn thể viên chức và người lao động tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng đoàn kết, năng động, sáng tạo, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng trường Đại học SPKT Hưng Yên ngày một vững mạnh.

Một số hình ảnh hội nghị

Liên kết