BAN NỮ CÔNG

Giới thiệu

Ban nữ công được thành lập và tổ chức hoạt động theo nhiệm kỳ của BCH Công đoàn cùng cấp. Số lượng uỷ viên Ban nữ công tuỳ thuộc số lượng lao động nữ và do Ban Thường vụ công đoàn Trường quyết định, căn cứ quyết định chung của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn. Hoạt động nữ công là hoạt động quần chúng, thực hiện đa dạng hoá các hình thức để tập hợp lao động nữ. 

Đội ngũ cán bộ

Cán bộ nữ công là người có nhiệt tình, có kiến thức về quản lý, có năng lực và kinh nghiệm vận động quần chúng, am hiểu chính sách, quan tâm đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, được quần chúng tín nhiệm.
Ban nữ công trường ĐHSPKT Hưng Yên nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có các đồng chí:

1. Ban Tuyên giáo Nữ công

Đ/c Trần Thị Ngoạt, Uỷ viên Ban chấp hành - Trưởng ban

Đ/c Đỗ Thị Vân Chang, tổ trưởng Nữ công GDTC&KHCB - Phó trưởng ban

Đ/c Trần Mai Duyên, chủ tịch công đoàn khoa SPKT - Thành viên

Đ/c Nguyễn Thị Hiên, tổ trưởng Nữ công PB I - Thành viên

Đ/c Phạm Phương Liên, tổ trưởng Nữ công PB II - Thành viên

Đ/c Đào Minh Tuấn, chuyên viên phòng ĐBCL&KT - Thành viên

Đ/c Hoàng Văn Quang, chuyên viên phòng ĐBCL&KT - Thành viên

Đ/c Hoàng Thị Giang, giảng viên khoa LLCT - Thành viên

Chức năng, nhiệm vụ

  • Ban nữ công là một bộ phận của Ban chấp hành Công đoàn trường, do BCH Công đoàn trường trực tiếp chỉ đạo.
  • Ban nữ công giúp Ban thường vụ Công đoàn trường thực hiện công tác nữ công theo chủ trương hoạt động của Công đoàn trường.

Hoạt động trọng tâm

  • Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến nữ CBNGNLĐ; triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐ về mục tiêu, nhiệm vụ công tác Nữ công; tham mưu, đề xuất nội dung công tác nữ công trong kế hoạch hàng năm và cả nhiệm kỳ. 
  • Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” và triển khai việc tổ chức sơ kết theo hướng dẫn của công đoàn ngành.Vận động nữ CBNGNLĐ hưởng ứng tham gia tích cực cuộc vận động của Ngành là “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, vận động nữ tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng với thực hiện tự chủ đại học; tổ chức các hoạt động, sinh hoạt chuyên đề về đổi mới phương pháp, nghiên cứu sản phẩm khoa học ứng dụng, đề xuất tôn vinh, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc.
  • Tổ chức các hoạt động  nhân các ngày lễ, kỷ niệm của Phụ nữ, của ngành như Hội thảo, Diễn đàn, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ nữ CBNGNLĐ…; tham mưu phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động như biểu dương khen thưởng gia đình CBNGNLĐ, trẻ em vượt khó, học giỏi; tăng cường các hoạt động xã hội, giúp đỡ đối tượng là nữ CBNGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo. 

Liên kết