Danh bạ tổ chức nhiệm kỳ 2012-2017

Danh bạ tổ chức các nhiệm kỳ 2012-2017

1. Danh sách các thành viên Ban chấp hành Công đoàn trường

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ VÀ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC GHI CHÚ
1 Nguyễn Minh Quý

Chủ tịch công đoàn, Trưởng Khoa CNTT

 
2 Cao Xuân Sáng Phó Chủ tịch, Giảng viên Khoa LLCT  
3 Nguyễn Tiến Dương UV.BTV, Phó trưởng phòng HC-QT  
4 Nguyễn Thị Thúy Trưởng ban nữ công, giảng viên Khoa KHCB  
5 Trần Quang Khải Trưởng bạn Văn thể, Trưởng BM GDTC-QP  
6 Bùi Nguyệt Nhung Kế toán, Phó phòng KH-TV  
7 Nguyễn Thu Cúc Thủ Quỹ, Kế toán Cơ sở 2  
8 Phạm Ngọc Thắng Trưởng ban Chuyên môn, Trưởng khoa Điện-Điện tử  
9 Lê Anh Vũ UV BCH, Giảng viên Khoa CKĐL  
10 Phạm Thị Ánh Hương UV BCH, Tổ QLDL Người Học  
11 Đỗ Thế Hưng UV BCH, Phó Trưởng Ban ĐBCL&KT  
12 Luyện Duy Tuấn UV BCH, Giảng viên Khoa Cơ Khí  
13 Trần Tú Tĩnh UV BCH, Phó trưởng Cơ sở 2  

2. Danh sách các chủ tịch công đoàn bộ phận 

TT Họ tên Chức vụ  Ghi chú
1 Lê Đình Dương  Chủ tịch CĐBP LLCT  
2 Hoàng Quốc Việt Chủ tịch CĐBP CNTT  
3 Giáp Văn Cường Chủ tịch CĐBP KHCB  
4 Nguyễn Thị Xuân Thu Chủ tịch CĐBP Cơ sở 3  
5 Nguyễn Thế Dân Chủ tịch CĐBP TCCB-ĐBCL&KT  
6 Nguyễn Văn Tuấn Chủ tịch CĐBP Phòng ban 2 (QLKHCN-TBXD-TV)  
7 Đặng Thị Lan Hương Chủ tịch CĐBP Phòng ban 1 (Đào tạo - KHTV)  
8 Ngô Huy Dũng Chủ tịch CĐBP HCQT  
9 Nguyễn Thị Chung Chủ tịch CĐBP TTr&CTSV  
10 Vũ Hùng Vỹ Chủ tịch CĐBP Cơ sở 2  
11 Vũ Thị Quy Chủ tịch CĐBP Cơ khí  
12 Chu Thị Thu Hiền Chủ tịch CĐBP CNHH & MT  
13 Mai Thị Phương Quỳnh Chủ tịch CĐBP Ngoại ngữ  
14 Vũ Thị Tựa Chủ tịch CĐBP Điện - Điện tử  
15 Nguyễn Hồng Phong Chủ tịch CĐBP TT Đào tạo & THCN Cơ khí  
16 Bùi Đức Hạnh Chủ tịch CĐBP CKĐL  
17 Bùi Văn Hà Chủ tịch CĐBP Kinh tế  
18 Nguyễn Thị Xuân Chủ tịch CĐBP Kỹ thuật May & TT  
19 Nguyễn Mạnh Hùng Chủ tịch CĐBP GDTC-QP  
20 Nguyễn Thu Huyền Chủ tịch CĐBP SPKT