Danh bạ tổ chức nhiệm kỳ 2012-2017

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ VÀ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

Mail

Số ĐT

Thời gian
giữ chức vụ

 
 

I

BAN CHẤP HÀNH

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Minh Quý

Chủ tịch, phòng KHĐN&HTQT

 

 

01/2018-6/2019

 

2

Cao Xuân Sáng

Phó chủ tịch; TB. Tổ chức tuyên giáo

 

 

 

 

3

Nguyễn Tiến Dương

UVTV - CN.UBKT

 

 

7/2019

 

4

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng ban nữ công

 

 

7/2019

 

5

Bùi Quang Khải

Trưởng ban văn thể

       

6

Đỗ Thế Hưng

Chủ nhiệm UBKT, Ban ĐBCL & KT

 

 

 

 

7

Phạm Ngọc Thắng

Trưởng ban chuyên môn

 

 

 

 

8

Bùi Nguyệt Nhung

Kế toán

 

 

 

 

9

Luyện Duy Tuấn

Ủy viên BCH

 

 

 

 

10

Trần Tú Tĩnh

Ủy viên BCH

 

 

 

 

11

Lê Anh Vũ

Ủy viên BCH

 

 

 

 

12

Nguyễn Thị Thu Cúc

Thủ quỹ

 

 

 

 

13

Phạm Thị Ánh Hương

Ủy viên BCH

 

 

 

 

III

ỦY BAN KIỂM TRA

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

IV

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

 

 

 

 

 

15

Giáp Văn Cường

Chủ tịch CĐBP, KHCB

cuonggiapvan@gmail.com

0983351804

 

 

16

Nguyễn Mạnh Hùng

Chủ tịch CĐBP, GDTC-QP

hung1979.utehy@gmail.com

0982135979

 

 

17

Mai Thị Phương Quỳnh

Chủ tịch CĐBP, Ngoại Ngữ

quynhmp@gmail.com

0975349207

 

 

18

Lê Đình Dương

Chủ tịch CĐBP, Lí Luận Chính trị

napoleduong@gmail.com

 0963692996

 

 

19

Vũ Thị Quy

Chủ tịch CĐBP, Cơ khí

quycokhi@gmail.com

0969163034

 

 

20

Chu Thị Thu Hiền

Chủ tịch CĐBP, CN HH&MT

 

 

 

 

21

Nguyễn Thị Xuân

Chủ tịch CĐBP, CN May&TT

chicong737@gmail.com

0912563989

 

 

22

Nguyễn Hồng Phong

Chủ tịch CĐBP TT Đào tạo & THCN Cơ khí

Hoangautehy.utehy@gmail.com

0987595162

 

 

23

Hoàng Quốc Việt

Chủ tịch CĐBP, CNTT

Viethqtk1@gmail.com

 0976124669

 

 

24

Nguyễn Thu Huyền

Chủ tịch CĐBP, SPKT

huyenspkt@gmail.com

0988522197

 

 

25

Vũ Thị Tựa

Chủ tịch CĐBP, Điện-Điện tử

 

 

 

 

26

Vũ Hùng Vỹ

Chủ tịch CĐBP, Cơ sở Mỹ Hào

Vythaibinh@gmail.com

0979073396

 

 

27

Nguyễn Xuân Thu

Chủ tịch CĐBP, Cơ sở Hải Dương

xuanthuutehy@gmail.com

0978295355

 

 

28

Bùi Đức Hạnh

Chủ tịch CĐBP, CKĐL

hanhbuiduc@gmail.com

0966972298

 

 

29

Đặng Thị Lan Hương

Chủ tịch CĐBP, TCKT-Đào tạo

 

 

 

 

30

Ngô Huy Dũng

Chủ tịch CĐBP, Hành chính Quản trị

ngohuydunghc@gmail.com

0986596440

 

 

31

Nguyễn Thế Dân

Chủ tịch CĐBP PBI, Ban ĐBCL & KT

 

 

 

 

32

Nguyễn Thị Chung

Chủ tịch CĐBP, TTPC&CTSV

chungcnm@gmail.com

0988116885

 

 

33

Bùi Văn Hà

Chủ tịch CĐBP, Kinh tế

 

 

 

 

34

Nguyễn Văn Tuấn

Chủ tịch CĐBP, PB II (KHCN&HTQT, TBXD, TV)

 

 

 

 

IV

BAN THANH TRA NHÂN DÂN

 

 

 

 

 

35

Nguyễn Đức Thỉnh

Trưởng ban TTND, Trung tâmn Thư viện

thinhcntt@gmail.com

0914 283 589

2017-2022

 

36

Kim Quang Chiêu

Trưởng ban TTND, phó trưởng CSMH

kimquangchieu@gmail.com

0983122172

2023-2025

 

37

Trần Hồng Thái

Phó Trưởng ban TTND, giảng viên KHCB

hongthai78@gmail.com

0936551909

2023-2025

 

38

Trần Văn Chương      

UV. Ban TTND, Trưởng phòng CTSV

tranchuonghy@gmail.com

0915420424

2017-2022

 

39

Nguyễn Khánh Trình

UV. Ban TTND, CSHD

ttrinhnk@gmail.com

0915623384

2017-2022

 

40

Vi Thị Thanh Thủy       

UV. Ban TTND, Phòng TCCB

thuyvi.utehy@gmail.com

0982069668

2017-2022

 

V

TỔ TRƯỞNG NỮ CÔNG

 

 

 

 

 

40

Hoàng Thị Loan

Tổ trưởng NC, CN HH&MT

hungloan239@gmail.com

01669338868

 

 

41

Trần Thị Minh

Tổ trưởng NC, CN May&TT

minhtt1982@gmail.com

097 2986948

 

 

42

Trần Đỗ Thu Hà

Tổ trưởng NC, CNTT

tdhapi@gmail.com

0976289988

 

 

43

Đỗ Thị Vân Chang

Tổ trưởng NC, KHCB-GDTC&QP

changtdutehy@gmail.com

0986997523

 

 

44

Trần Thị Hoa

Tổ trưởng NC, HCQT

hoatt.utehy@gmail.com

098 867 78 57

 

 

45

Vũ Thị Quy

Tổ trưởng NC, Cơ khí

quycokhi@gmail.com

0969163034

 

 

46

Hoàng Thị Hồng Đào

Tổ trưởng NC, Kinh tế

hongdao5656@gmail.com

0984323188

 

 

47

Bùi Thị Phượng

Tổ trưởng NC, Ngoại Ngữ

buiphuong.sp2vp@gmail.com

0975486542

 

 

48

Nguyễn Thị Huyền

Tổ trưởng NC , LLCT

huyendong84@gmail.com

0982584217

 

 

49

Nguyễn Thị Hiên

Tổ trưởng NC , PBI

hiennt.edu@gmail.com

0974978198

 

 

50

Trần Mai Duyên

Tổ trưởng NC ,  SPKT

duyen77utehy@gmail.com

0973173179

 

 

51

Nguyễn Thu Cúc

Trưởng ban Tài chính, Cơ sở 2

thucucoso2@gmail.com

0912 640 296

 

 

52

Lê Thị Minh Tâm

Tổ trưởng NC, Điện - Điện tử  

lethiminh tam@gmail.com

0989658715

 

 
 

Liên kết