STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ VÀ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

Mail

Số ĐT

Thời gian
giữ chức vụ

 
 

I

BAN CHẤP HÀNH

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Đình Hân

Chủ tịch, phòng KHĐN&HTQT

nguyendinhhan@gmail.com

0915046320

01/2018-6/2019

 

2

Nguyễn Thị Thúy

Phó Chủ tịch, Khoa học Cơ bản

thuyiop@gmail.com

0962 490 411

01/2018-6/2019

 

3

Nguyễn Thị Thúy

Chủ tịch, Khoa học Cơ bản

thuyiop@gmail.com

0962 490 411

7/2019

 

4

Nguyễn Tiến Dương

Phó chủ tịch, Trưởng ban CSPL, Phòng HCQT

ntduong@gmail.com

0982713293

7/2019

 

5

Đỗ Thế Hưng

Chủ nhiệm UBKT, Ban ĐBCL & KT

dothehung74@gmail.com

0915 322 269

 

 

6

Đặng Vân Anh

Trưởng ban Tổ chức, khoa CNTT

vananh271285@gmail.com

0983 702 911

 

 

7

Trần Thị Ngoạt

Trưởng ban Tuyên giáo- Nữ công, Khoa Đ-ĐT

tranthingoat@gmail.com

0966 957 966

 

 

8

Nguyễn Đức Thỉnh

Trưởng ban văn thể, Trung tâmn Thư viện

thinhcntt@gmail.com

0914 283 589

 

 

9

Đỗ Anh Tuấn

UV.BCH, Phòng Đào tạo

giaotuan79@gmail.com

0936 631 999

 

 

10

Trần Đức Nam

UV. BCH, Bộ môn GDTC

namtvutehy@gmail.com

0947 890 123

 

 

11

Nguyễn Thị Thu Cúc

Trưởng ban Tài chính, Cơ sở 2

thucucoso2@gmail.com

0912 640 296

 

 

II

VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

12

Vũ Thị Thủy

Văn phòng công đoàn, KHCB

thuykhcb@gmail.com

 0936551909

Từ 5/2022

 

III

ỦY BAN KIỂM TRA

 

 

 

 

 

13

Nguyễn Hồng Phong

Ủy viên UBKT

Hongphong.utehy@gmail.com

0989124511

 

 

IV

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

 

 

 

 

 

14

Giáp Văn Cường

Chủ tịch CĐBP, KHCB

cuonggiapvan@gmail.com

0983351804

 

 

15

Nguyễn Mạnh Hùng

Chủ tịch CĐBP, GDTC-QP

hung1979.utehy@gmail.com

0982135979

 

 

16

Mai Thị Phương Quỳnh

Chủ tịch CĐBP, Ngoại Ngữ

quynhmp@gmail.com

0975349207

1/2017-6/2019

 

17

Nguyễn Thị Hường

Chủ tịch CĐBP, Ngoại Ngữ

nguyenhuong.utehy09@gmail.com

098 3597810

7/2019

 

18

Lê Đình Dương

Chủ tịch CĐBP, Lí Luận Chính trị

napoleduong@gmail.com

 0963692996

1/2017-5/2019

 

19

Nguyễn Thị Huyền

Chủ tịch CĐBP, Lí Luận Chính trị

huyendong84@gmail.com

098 2584217

6/2019-5/2022

 

20

Tường Mạnh Dũng

Chủ tịch CĐBP, Lí Luận Chính trị

tuongmanhdung2016@gmail.com

0975100568

6/2022

 

21

Vũ Thị Quy

Chủ tịch CĐBP, Cơ khí

quycokhi@gmail.com

0969163034

 

 

22

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Chủ tịch CĐBP, CN HH&MT

hoameo2011@gmail.com

098 371 34 27

 

 

23

Nguyễn Chí Công

Chủ tịch CĐBP, CN May&TT

chicong737@gmail.com

0912563989

1/2017-6/2020

 

24

Đỗ Thị Hoa Ngà

Chủ tịch CĐBP, CN May&TT

Hoangautehy.utehy@gmail.com

0987595162

7/2020

 

25

Hoàng Quốc Việt

Chủ tịch CĐBP, CNTT

Viethqtk1@gmail.com

 0976124669

1/2017-11/2018

 

26

Chu Bá Thành

Chủ tịch CĐBP, CNTT

nhatthanhHY@gmail.com

097 6124669

12/2018

 

27

Nguyễn Thu Huyền

Chủ tịch CĐBP, SPKT

huyenspkt@gmail.com

0988522197

1/2017-9/2021

 

28

Trần Mai Duyên

Chủ tịch CĐBP, SPKT

duyen77utehy@gmail.com

0973173179

12/2021

 

29

Đỗ Quang Huy

Chủ tịch CĐBP, Điện-Điện tử

doquanghuy.ute@gmail.com

0943649989

 

 

30

Vũ Hùng Vỹ

Chủ tịch CĐBP, Cơ sở Mỹ Hào

Vythaibinh@gmail.com

0979073396

 

 

31

Nguyễn Xuân Thu

Chủ tịch CĐBP, Cơ sở Hải Dương

xuanthuutehy@gmail.com

0978295355

 

 

32

Bùi Đức Hạnh

Chủ tịch CĐBP, CKĐL

hanhbuiduc@gmail.com

0966972298

1/2017-1/2022

 

33

Luện Văn Hiếu

Chủ tịch CĐBP, CKĐL

lvhieugt@gmail.com

01699838382

2/2022

 

34

Đố Anh Tuấn

Chủ tịch CĐBP, TCKT-Đào tạo

giaotuan79@gmail.com

091 336 63 18

 

 

35

Ngô Huy Dũng

Chủ tịch CĐBP, Hành chính Quản trị

ngohuydunghc@gmail.com

0986596440

 

 

36

Đỗ Thế Hưng

Chủ tịch CĐBP PBI, Ban ĐBCL & KT

dothehung74@gmail.com

0915 322 269

1/2017-11/2021

 

37

Hoàng Văn Quang

Chủ tịch CĐBP, PB I (TCCB- Đảm bảo CL&KT)

hoangquang1808@gmail.com

0976119161

12/2021

 

38

Nguyễn Thị Chung

Chủ tịch CĐBP, TTPC&CTSV

chungcnm@gmail.com

0988116885

 

 

39

Hoàng Thị Hồng Đào

Chủ tịch CĐBP, Kinh tế

hongdao5656@gmail.com

098 432 31 88

 

 

40

Phạm Văn Hưng

Chủ tịch CĐBP, PB II (KHCN&HTQT, TBXD, TV)

phamhung.utehy@gmail.com

091 222 19 82

 

 

IV

BAN THANH TRA NHÂN DÂN

 

 

 

 

 

41

Nguyễn Đức Thỉnh

Trưởng ban TTND, Trung tâmn Thư viện

thinhcntt@gmail.com

0914 283 589

Từ 2017 đến 2021

 

42

Kim Quang Chiêu

Trưởng ban TTND, phó trưởng CSMH

kimquangchieu@gmail.com

0983122172

Từ 2021 đến 2023

 

43

Trần Hồng Thái

Phó Trưởng ban TTND, giảng viên KHCB

hongthai78@gmail.com

0936551909

Từ 2021 đến 2023

 

44

Trần Văn Chương      

UV. Ban TTND, Trưởng phòng CTSV

tranchuonghy@gmail.com

0915420424

Từ 2017 đến 2021

 

45

Nguyễn Khánh Trình

UV. Ban TTND, CSHD

ttrinhnk@gmail.com

0915623384

Từ 2017 đến 2021

 

46

Vi Thị Thanh Thủy       

UV. Ban TTND, Phòng TCCB

thuyvi.utehy@gmail.com

0982069668

Từ 2017 đến 2021

 

V

TỔ TRƯỞNG NỮ CÔNG

 

 

 

 

 

47

Hoàng Thị Loan

Tổ trưởng NC, CN HH&MT

hungloan239@gmail.com

01669338868

 

 

48

Trần Thị Minh

Tổ trưởng NC, CN May&TT

minhtt1982@gmail.com

097 2986948

 

 

49

Trần Đỗ Thu Hà

Tổ trưởng NC, CNTT

tdhapi@gmail.com

0976289988

 

 

50

Đỗ Thị Vân Chang

Tổ trưởng NC, KHCB-GDTC&QP

changtdutehy@gmail.com

0986997523

 

 

51

Trần Thị Hoa

Tổ trưởng NC, HCQT

hoatt.utehy@gmail.com

098 867 78 57

 

 

52

Vũ Thị Quy

Tổ trưởng NC, Cơ khí

quycokhi@gmail.com

0969163034

 

 

53

Hoàng Thị Hồng Đào

Tổ trưởng NC, Kinh tế

hongdao5656@gmail.com

0984323188

 

 

54

Bùi Thị Phượng

Tổ trưởng NC, Ngoại Ngữ

buiphuong.sp2vp@gmail.com

0975486542

 

 

55

Nguyễn Thị Huyền

Tổ trưởng NC , LLCT

huyendong84@gmail.com

0982584217

 

 

56

Nguyễn Thị Hiên

Tổ trưởng NC , PBI

hiennt.edu@gmail.com

0974978198

 

 

57

Trần Mai Duyên

Tổ trưởng NC ,  SPKT

duyen77utehy@gmail.com

0973173179

 

 

58

Nguyễn Thu Cúc

Trưởng ban Tài chính, Cơ sở 2

thucucoso2@gmail.com

0912 640 296

 

 

59

Lê Thị Minh Tâm

Tổ trưởng NC, Điện - Điện tử  

lethiminh tam@gmail.com

0989658715

 

 

V

Cộng tác viên

 

 

 

 

 

60

Hoàng Thị Giang

Cộng tác viên tuyên truyền, LLCT

Zang219@gmail.com

0902097828

 

 

61

Đào Minh Tuấn

Kỹ thuật website, fanpage, Đảm bảo CL&KT

tuan.ymc@gmail.com

 0986936078

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

           

Liên kết