CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2021 - 2022

            Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra năm học 2021-2022, từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/06/2022, Ủy ban kiểm tra công đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã tổ chức 01 cuộc kiểm tra công đoàn cùng cấp và kiểm tra 19 công đoàn bộ phận trực thuộc.

Toàn cảnh công tác kiểm tra công đoàn tại trường ĐHSPKT Hưng Yên

            Tham dự chương trình có Ủy ban kiểm tra công đoàn trường, Ban Chấp hành công đoàn trường, các chủ tịch công đoàn bộ phận và các tổ trưởng tổ nữ công.

            Công tác kiểm tra công đoàn nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn trường và các chủ tịch công đoàn bộ phận trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Công đoàn năm học 2021 – 2022; kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, việc quản lý sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, việc quản lý hệ thống văn bản, hồ sơ công đoàn; ngăn ngừa vi phạm, kịp thời khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, những vi phạm của tổ chức, cá nhân (nếu có) tại các Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Trường.

            Kết quả kiểm tra công đoàn cùng cấp cho thấy: Công đoàn Trường đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong quá trình chỉ đạo, điều hành và thực hiện hoạt động công đoàn; thực hiện tốt chế độ sinh hoạt, hội nghị Ban thường vụ, Ban Chấp hành theo quy định; tổ chức hiệu quả các hoạt động phong trào thi đua, khen thưởng, chăm lo đời sống viên chức, người lao động, các hoạt động văn hoá, thể thao, công tác chuyên môn, tuyên giáo, nữ công theo kế hoạch năm học; tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn Ngành tổ chức; việc thu, chi và trích nộp tài chính công đoàn và quản lí sử dụng tài chính về cơ bản đảm bảo nguyên tắc và đúng theo quy định của Công đoàn Việt Nam. Công đoàn Trường đã dành phần lớn kinh phí cho các hoạt động phong trào, hoạt động chăm lo đời sống, thăm hỏi đoàn viên khi ốm đau, bệnh tật hoặc gia đình có việc hiếu hỉ, tổ chức chăm lo cho cán bộ, viên chức vào dịp Tết Nguyên đán.

            Kết quả kiểm tra công đoàn cấp dưới (các công đoàn bộ phận trực thuộc): Nhìn chung, các Công đoàn bộ phận đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra; hoàn thành hồ sơ công đoàn và các minh chứng trong việc triển khai các hoạt động công đoàn làm căn cứ cho việc đánh giá chất lượng hoạt động tại các đơn vị; 100% các cán bộ và đoàn viên đã thực hiện tốt Điều lệ Công đoàn.

 

Hình ảnh đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ

         Chương trình công tác kiểm tra công đoàn năm học 2021 - 2022 là cơ sở để Ban Chấp hành Công đoàn Trường tiếp tục phát huy tốt hơn nữa những điểm mạnh mà công đoàn đã đạt được đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và từ đó nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa, khắc phục nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn Trường ngày một tốt hơn./.

Liên kết