Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019–2020.

Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2018-2019

Sáng ngày 07/8/2019, Công đoàn trường Đại học SPKT Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2018–2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 -2020 tại Hội trường 302-A7 Cơ sở 1.

Tham dự Hội nghị về phía Công đoàn Giáo dục Việt Nam có TS. Nguyễn Ngọc Ân - Ủy viên Ban thường vụ - Phó Chủ tịch, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết

Về phía nhà trường có thầy Nguyễn Đức Giang – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng nhà trường; cùng các thầy cô là lãnh đạo các phòng, khoa; Ban chấp hành Công đoàn trường và Đại diện các công đoàn bộ phận trực thuộc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Tiến Dương- Phó Chủ tịch Công đoàn trường trình bày báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm học 2018- 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019- 2020.

Đ/c Nguyễn Thị Thuý - Chủ tịch Công đoàn trường phát biểu tại Hội nghị

Trong năm học vừa qua, dưới sự chỉ đạo sát sao Đảng ủy Ban Giám hiệu và Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn trường Đại học SPKT Hưng Yên đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận: tổ chức tuyên truyền, giáo dục các công đoàn viên nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, tham gia quản lý, giám sát thi hành các chế độ, chính sách trong cơ quan; vận động các công đoàn viên tham gia học tập Nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia đầy đủ các buổi học tập, quán triệt Nghị quyết; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, các văn bản quy phạm pháp luật; Chăm lo đời sống, tinh thần của cán bộ, viên chức, người lao động, con em cán bộ; Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao đã thu hút nhiều đoàn viên công đoàn tham gia. Hưởng ứng và tham gia các cuộc thi do Ngành, công đoàn giáo dục tổ chức và đạt được những kết quả cao.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dương – Phó Chủ tịch Công đoàn trường trình bày

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Ân – Đại diện Công đoàn Giáo dục Việt Nam đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Công đoàn trường ĐHSPKTHY đồng thời chỉ ra những mặt mạnh cần phát huy và những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí cũng mong muốn các hoạt động Công đoàn phải phát triển hơn, đổi mới hơn, mạnh mẽ hơn nhằm đảm bảo môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động, thực hiện tốt công chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và nắm bắt diễn biến tư tưởng của công chức, viên chức và người lao động, thực hiện có hiệu quả các hoạt động an sinh, xã hội. xây dựng những hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực cho nhà trường.

Đại diện Công đoàn Giáo dục Việt Nam TS Nguyễn Ngọc Ân phát biểu chỉ đạo

Thay mặt Đảng ủy, ban Giám hiệu nhà trường, thầy Nguyễn Đức Giang – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng đã nhiệt liệt chúc mừng các thành tích của Công Đoàn trường trong năm học vừa qua. Đồng chí mong rằng trong năm học 2019 – 2020, Công đoàn trường là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng tới từng đoàn viên công đoàn; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức các hoạt động Công đoàn; vận động công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến công chức, viên chức và công tác chăm lo đời sống thực hiện chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn; tổ chức lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn cho các cán bộ kiêm nhiệm làm công tác công đoàn; tổ chức các hoạt động đề ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo đối với người có công, gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thầy Nguyễn Đức Giang – Phó Hiệu trưởng phát biểu tại Hội nghị

Tổng kết công tác thi đua – khen thưởng công tác công đoàn năm học 2018 - 2019, đại diện Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Ban Giám Hiệu nhà trường đã trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua, đồng thời khen thưởng cho các cá nhân tham gia phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”.

Tại hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2018- 2019, Công đoàn trường ĐHSPKT Hưng Yên cũng tổ chức buổi tập huấn công tác công đoàn cho cán bộ Công đoàn toàn trường. Với chủ đề “Quản trị cảm xúc” nhiều điều mới mẻ đã được lan tỏa tới các đồng chí cán bộ công đoàn, giúp các đồng chí có thêm nhiều kỹ năng để thực hiện tốt vai trò của mình trong việc chăm lo đời sống, tinh thần của cán bộ công chức và người lao động.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thuý - Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Trường và Công đoàn Giáo dục Việt Nam; ghi nhận và khẳng định kết quả thực hiện các chương trình công tác của CĐBP, đồng thời chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cần tập trung trong năm học 2019-2020, đó là:

1. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn một cách sâu sắc, triệt để và toàn diện vì quyền lợi thiết thực của nhà giáo và người lao động; chủ động hỗ trợ cho các CĐBP và CBNGLĐ. Thực hiện tốt vai trò của công đoàn trong cơ chế tự chủ các trường học; khẳng định trách nhiệm và đóng góp thiết thực của công đoàn trong quá trình đổi mới giáo dục.

2. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; phối hợp chặt chẽ với chuyên môn; chủ động nghiên cứu, tham mưu, cụ thể hóa các chương trình công tác của CĐT phù hợp với điều kiện của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của CBNGNLĐ.

3. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động CBNGNLĐ; kịp thời phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị của ngành, nghị quyết của tổ chức công đoàn;

4. Thực hiện tốt công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBNGNLĐ, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Tăng cường công tác phổ biến, tư vấn pháp luật; thực hiện dân chủ cơ sở; tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu đơn vị với người lao động; giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động.

5. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

6. Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức các hoạt động công đoàn đảm bảo phù hợp, hiệu quả, thiết thực; khắc phục dứt điểm những hạn chế, tồn tại.

Một số hình ảnh tại Hội nghị