Hội nghị viên chức, người. lao động Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên năm 2020

Hội nghị viên chức, người. lao động Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên năm 2020

Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 8/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục; Công văn số 12/HD-CĐN ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Ban thường vụ Công đoàn giáo dục Việt Nam về việc hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện dân chủ cơ sở tại các cơ quan, đơn vị, trường học. Được sự chỉ đạo của Cấp ủy, lãnh đạo trường Đại học Sư phạm kỹ thuật (ĐHSPKTHY) Hưng Yên, sáng ngày 27/12/2020 tại Hội trường B2 Trụ sở Khoái châu, trường ĐHSPKTHY đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2020. Hội nghị là một trong những hoạt động thường niên nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ giảng viên đóng góp ý kiến xây dựng cho sự phát triển của Nhà trường. Đồng thời cũng là dịp để lãnh đạo trường nắm bát tâm tư, nguyện vọng của cán bộ giảng viên người lao động để có những chỉ đạo, giải pháp thỏa đáng trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.

Toàn cảnh Hội nghị

Tới tham dự Hội nghị có tập thể lãnh đạo gồm có GS.TSKH Bành Tiến Long – Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ GD & ĐT – Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo; PGS.TS. Bùi Trung Thành – Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Minh Quý – Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Trương Ngọc Tuấn – Phó Hiệu trưởng; thầy Nguyễn Đức Giang – Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Thị Thúy- Chủ tịch Công đoàn trường; các đại biểu là lãnh đạo các đơn vị và 393 đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị đã được nghe PGS.TS Bùi Trung Thành- Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 2021. Báo cáo cho thấy Nhà trường đã đạt nhiều thành tích trong các lĩnh vực công tác chính trị tư tưởng, công tác đào tạo, công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, công tác sinh viên, hỗ trợ sinh viên, công tác khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, tổ chức, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, công tác thông tin thư viện, công tác tài chính, công tác y tế và các hoạt động khác. Báo cáo cũng chỉ ra phương hướng công tác 2021 trong đó tập trung mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, chương trình đào tạo, tăng cường công tác tuyển sinh, cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, viên chức trong Nhà trường….

PGS.TS Bùi Trung Thành- Phó Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng Nhà trường 

trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm học vừa qua, trường ĐHSPKT Hưng yên có rất nhiều các cán bộ giảng viên đạt được những thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn và công tác học tập nâng cao trình độ, tại Hội nghị Nhà trường tổ chức vinh danh: 14 tiến sĩ tốt nghiệp năm 2020 và nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động NCKH (3 tập thể và 12 cán bộ giảng viên); Giấy khen cho 16 cán bộ giảng viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động thể thao khối các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Hưng Yên.

Các tập thể và cá nhân nhận giấy khen có thành tích xuất sắc trong NCKH năm 2020

Cán bộ giảng viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động thể thao khối các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Hưng Yên.

Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ viên chức Nhà trường đã được lắng nghe Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và Kế hoạch thi đua năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo công tác tài chính năm 2020 và dự toán năm 2021; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị cho các văn bản báo cáo tại Hội nghị; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2019.

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, đã có rất nhiều ý kiến trên tinh thần thẳng thắn, trao đổi trực tiếp và cởi mở của các cán bộ các Khoa, Phòng, Bộ môn, Trung tâm,… Những ý kiến này nhằm đóng góp cho sự phát triển của Nhà trường. Cụ thể, các vấn đề như giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh công tác tuyển sinh, cơ hội việc làm cho sinh viên, các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc và học tập, nâng cao đời sống của cán bộ, viên chức,...

Một số ý kiến phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, PGS.TS. Bùi Trung Thành – Hiệu trưởng đã tiếp thu và giải đáp ý kiến, góp ý của cán bộ, viên chức trên tinh thần dân chủ cởi mở, tích cực.

Cuối cùng, Hội nghị đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị. Năm 2020 được ghi dấu là một năm rất thành công của nhà trường, mọi mặt công tác hướng tới tự chủ đại học, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH được chú trọng đầu tư bài bản, chuyên nghiệp. Với tình hình tài chính của trường năm 2020, trong không khí phấn khởi, PGS.TS Bùi Trung Thành - Hiệu trưởng vui mừng thông báo việc tăng thu nhập, cải thiện, nâng cao các chế độ đãi ngộ, phúc lợi cho toàn bộ viên chức, người lao động. Những thành quả ghi nhận trong năm qua là kết quả nỗ lực phấn đấu, cống hiến của toàn thể cán bộ viên chức sát cánh cùng lãnh đạo Nhà trường trên tinh thần quyết tâm đổi mới, phát huy tinh thần đoàn kết và trí tuệ tập thể để nâng tầm uy tín, hình ảnh, thương hiệu của Nhà trường lên một tầm cao mới.

Nguồn tin Văn phòng Công đoàn trường