HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN NĂM 2021

            Được sự chỉ đạo của Cấp ủy, lãnh đạo trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên (ĐHSPKTHY), sáng ngày 21/01/2022, Công đoàn trường phối hợp với Nhà trường tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021. Hội nghị là một trong những hoạt động thường niên nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ giảng viên đóng góp ý kiến xây dựng cho sự phát triển của Nhà trường. Đồng thời cũng là dịp để Lãnh đạo trường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ giảng viên người lao động để có những chỉ đạo, giải pháp thỏa đáng trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.

Toàn cảnh Hội nghị

            Tới dự Hội nghị có tập thể lãnh đạo gồm có PGS.TS. Bùi Trung Thành – Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Minh Quý – Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS.NGƯT. Chu Văn Tuấn – Phó Hiệu trưởng; thầy Nguyễn Đức Giang – Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Thị Thúy- Chủ tịch Công đoàn trường; các đại biểu là lãnh đạo các đơn vị và các đại biểu tham dự hội nghị. Do tình hình dịch bệnh Covid – 19 vẫn đang còn diễn biến phức tạp, Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, chỉ tập trung dưới 20% CBVCNLĐ toàn trường.

            Hội nghị đã được nghe PGS.TS Bùi Trung Thành - Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 2022. Báo cáo cho thấy Nhà trường đã đạt nhiều thành tích trong các lĩnh vực công tác chính trị tư tưởng, công tác đào tạo, công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, công tác sinh viên, hỗ trợ sinh viên, công tác khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, tổ chức, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, công tác thông tin thư viện, công tác tài chính, công tác y tế và các hoạt động khác. Báo cáo cũng chỉ ra phương hướng công tác 2022 trong đó tập trung mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, chương trình đào tạo, tăng cường công tác tuyển sinh, cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, viên chức trong Nhà trường.

PGS.TS Bùi Trung Thành- Phó Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng Nhà trường 

trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

            Trong năm học vừa qua, trường ĐHSPKTHY có rất nhiều các cán bộ giảng viên đạt được những thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn và công tác học tập nâng cao trình độ, tại Hội nghị Nhà trường tổ chức vinh danh: 22 tiến sĩ tốt nghiệp năm 2021, trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho 18 thầy cô và nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

​​​​​​

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021

Cán bộ giảng viên vinh danh Tiến sỹ

            Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ viên chức Nhà trường đã được lắng nghe Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và Kế hoạch thi đua năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo công tác tài chính năm 2021 và dự toán năm 2022; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị cho các văn bản báo cáo tại Hội nghị; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020.

            Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023.

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023

            Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, đã có rất nhiều ý kiến trên tinh thần thẳng thắn, trao đổi trực tiếp và cởi mở của các cán bộ các Khoa, Phòng, Bộ môn, Trung tâm,… Những ý kiến này nhằm đóng góp cho sự phát triển của Nhà trường. Cụ thể, các vấn đề như giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh công tác tuyển sinh, cơ hội việc làm cho sinh viên, các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc và học tập, nâng cao đời sống của cán bộ, viên chức.

Một số ý kiến phát biểu tại Hội nghị

            Thay mặt Đoàn Chủ tịch, PGS.TS. Bùi Trung Thành – Hiệu trưởng đã tiếp thu và giải đáp ý kiến, góp ý của cán bộ, viên chức trên tinh thần dân chủ cởi mở, tích cực.

            Cuối cùng, Hội nghị đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị. Năm 2021 được ghi dấu là một năm rất thành công của Nhà trường, mọi mặt công tác hướng tới tự chủ đại học, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH được chú trọng đầu tư bài bản, chuyên nghiệp. Những thành quả ghi nhận trong năm qua là kết quả nỗ lực phấn đấu, cống hiến của toàn thể cán bộ viên chức sát cánh cùng lãnh đạo Nhà trường trên tinh thần quyết tâm đổi mới, phát huy tinh thần đoàn kết và trí tuệ tập thể để nâng tầm uy tín, hình ảnh, thương hiệu của Nhà trường lên một tầm cao mới.

            Hội nghị Cán bộ viên chức trường ĐHSPKTHY là hội nghị phát huy quyền làm chủ của Cán bộ, viên chức và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi Cán bộ, viên chức, người lao động, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học 2021 – 2022; thông qua Hội nghị phát động trong cán bộ, viên chức tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, nhà nước, ngành và địa phương phát động; trên cơ sở đánh giá kết quả các phong trào thi đua đã thực hiện, rút ra bài học, kinh nghiệm, có giải pháp để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nước nhà nói chung và Nhà trường nói riêng.

Liên kết