HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN NĂM HỌC 2021-2022

          Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-CĐN, ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc ban hành Quy chế khen thưởng trong hệ thông Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

          Căn cứ hướng dẫn số 16/HD-CĐN, ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc ban hành Hướng dẫn đánh giá xếp loại hoạt động công đoàn cơ sở trưc thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam, để công tác bình xét thi đua, khen thưởng năm học của Công đoàn kịp thời và thuận lợi, Ban chấp hành Công đoàn Trường ĐHSPKT Hưng Yên hướng dẫn các công đoàn bộ phận nội dung công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021 - 2022.

1- Nội dung Hướng dẫn chi tiết xem tại đây: HƯỚNG DẪN THI ĐUA 2021-2022

2- Hồ sơ thi đua bao gồm

         Biên bản họp thi đua; báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng;

         Các biểu mẫu thi đua, bảng tiêu chí tự đánh giá công đoàn bộ phận năm học 2021-2022 tải về tại:

         http://congdoan.utehy.edu.vn/van-ban;

         Đề nghị các đơn vị lưu ý không tự đưa ra các biểu mẫu khác với quy định;

         Kết quả xét thi đua đề nghị các CĐBP điền vào file tổng hợp online theo đường link:          https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T9r_NKX6iJBEuZbPCzb6Cev0mTzWgwt2GslA7Z_UIsk/edit#gid=1295618794

3- Thời hạn nộp hồ sơ thi đua về VPCĐ trường trước 17h00 ngày 20 tháng 06 năm 2022, các đơn vị gửi biên bản sau thời hạn trên sẽ không được xem xét danh hiệu thi đua.

         Mọi thắc mắc xin liên hệ về VPCĐ điện thoại 0936.551.909,

         Gặp đ/c Vũ Thị Thuỷ; Email: congdoanutehy@gmail.com.

  Đề nghị các Công đoàn bộ phận triển khai thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn này.

Liên kết