KHẢO SÁT NGUYỆN VỌNG CỦA NỮ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ!

Nhằm xây dựng chương trình hành động thiết thực nhất cho nhiệm kỳ XXII, Công đoàn trường rất mong nhận được ý kiến của Nữ VCNLĐ đánh giá về hoạt động hiện tại và mong muốn với hoạt động tiếp theo của Ban Nữ công Công đoàn trường nói riêng và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Nhà trường nói chung. Công đoàn trường sẽ sử dụng kết quả khảo sát này để đề xuất với lãnh đạo trường các chính sách hỗ trợ hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ theo nguyên tắc bất định danh. Với mong muốn nhận được những đóng góp chân thực nhất với nguyện vọng của công đoàn viên.

Xin trân trọng cảm ơn! * Link khảo sát: https://forms.gle/7Mt6PivieWE4ZrC4A

Liên kết