TẬP HUẤN XÂY DỰNG CĐR VÀ PHÁT TRIỂN CTĐT ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

           Thực hiện thông báo số 17/TB-ĐHSPKTHY ngày 12.1.2022, Công đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên phối hợp với phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí tổ chức “Hội nghị tập huấn xây dựng chuẩn đầu ra và phát triển chương trình đào tạo đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo” cho cán bộ, giảng viên Nhà trường.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

          Hội nghị tập huấn diễn ra trong 2 ngày 17.1.2022 và ngày 5.3.2022 dưới hình thức trực tuyến. Tham dự hội nghị có báo cáo viên, TS Nguyễn Thị Thu Hương thuộc trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, trường Đại học Quốc gia Hà Nội cùng toàn thể tập thể lãnh đạo trường, lãnh đạo các khoa, bộ môn, lãnh đạo các phòng ban chức năng liên quan và toàn thể giảng viên.

          Trải qua 2 ngày tập huấn, báo cáo viên, TS Nguyễn Thị Thu Hương đã giúp cán bộ, giảng viên nắm rõ được 3 nội dung chính sau:

          Nội dung thứ nhất: xu hướng phát triển giáo dục đại học ASEAN và thế giới trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 – mô hình giáo dục theo chuẩn đầu ra; khung trình độ quốc gia Việt Nam và những yêu cầu bảo đảm, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo; quan điểm chất lượng và phương pháp tiếp cận bộ tiêu chuẩn, quy trình đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          Nội dung thứ hai: áp dụng vào các chương trình đào tạo hiện tại của Nhà trường; rà soát sự gắn kết giữa sứ mạng, mục tiêu, chuẩn đầu ra chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra học phần. Đánh giá mức độ phù hợp của động từ sử dụng trong chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, học phần;

Báo cáo viên, TS Nguyễn Thị Thu Hương đã giải đáp các thắc mắc từ phía

cán bộ, giảng viên

          Nội dung thứ ba: Xây dựng ma trận gắn kết giữa chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và học phần, chuẩn đầu ra của học phần và nội dung kiến thức học phần (mức độ tương thích và đáp ứng, thang đo). Đánh giá mức độ phù hợp với chuẩn đầu ra của phương pháp giảng dạy được sử dụng trong học phần. Đánh giá mức độ phù hợp của phương pháp kiểm tra đánh giá của học phần với chuẩn đầu ra của học phần và chương trình đào tạo. 

          Hội nghị tập huấn có ý nghĩa thiết thực đối với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên nói chung và mỗi cán bộ, giảng viên nói riêng. Qua hội nghị tập huấn này, cán bộ, giảng viên sẽ có thêm những hiểu biết, kỹ năng để xây dựng chương trình đào tạo chuyên nghiệp hơn, đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ đó, góp phần nâng cao vị thế của Nhà trường trong nước cũng như vươn tầm quốc tế trong tương lai./.

Liên kết