Tham gia hội thi "Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn" năm 2020

Tham gia hội thi "Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn" năm 2020

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tham gia hội thi "Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn" năm 2020 theo công văn số 255/CĐ-ĐHQG ký ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Video tham gia cuộc thi: