THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHÁM SỨC KHOẺ ĐỊNH KỲ CBVCNLĐ NĂM 2019

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHÁM SỨC KHOẺ ĐỊNH KỲ CBVCNLĐ NĂM 2019

Thực hiện kế hoạch hoạt động công đoàn năm 2019. Ban chấp hành Công đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, viên chức, người lao động năm 2019, với các nội dung cụ thể như sau:

Tải về