Triển khai công tác thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 và hè năm 2019

Ngày 20/5/2019, BCH Công đoàn Trường ban hành kế hoạch số 108/KH-CĐ về việc triển khai một số nội...

Một số nội dung trọng tâm trong Kế hoạch số 108/KH-CĐ ngày 15/5/2019 của BCH Công đoàn Trường như sau:

I. Mục đích và ý nghĩa

1. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho CBVCNLĐ về thực hiện các quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, Luật trẻ em, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em; qua các hoạt động nhằm nâng cao trách nhiệm của CBVCNLĐ trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

2. Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích nhân dịp hè năm 2019, đồng thời động viên, khích lệ và nâng cao chất lượng thể lực, trí lực cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con CBVCNLĐ hiện đang công tác tại Trường.

3. Tiếp tục hưởng ứng phong trào "Toàn dân chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em" gắn với thực hiện chế độ chính sách đã thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn thanh niên Trường trong việc chỉ đạo thực hiện quy định của Đảng, Nhà nước về quyền trẻ em.

4. Tổ chức các hoạt động mang tính thiết thực, hiệu quả, đảm bảo an toàn và vui tươi, bổ ích.

II. Nội dung

1. Về thực hiện chế độ chính sách đối với các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

- Đối tượng, mức quà: Các cháu thiếu niên, nhi đồng sinh từ năm 2004 đến năm 2019 (từ 0 đến 15 tuổi) là con CBVCNLĐ hiện đang công tác trong Trường. Mức quà: 100.000đ/cháu;

- Nguồn kinh phí: Chi từ Quỹ phúc lợi của Nhà trường (căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành);

- Tổ trưởng các Tổ nữ công lập danh sách các cháu là con CBVCNLĐ trong đơn vị theo đối tượng để nhận quà (có mẫu gửi kèm) và gửi về Ban Nữ công, hoàn thành trước ngày 23/5/2019: 01 danh sách bằng văn bản qua bà Trần Thị Ngoạt-Trưởng Ban Nữ công, ĐT 0966.957.966 và bản điện tử danh sách gửi về email: tranthingoat@gmail.com;

- Tổ trưởng các Tổ nữ công lên nhận tiền quà cho các cháu từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 5 năm 2019 tại Văn phòng Công đoàn-gặp bà Trần Thị Ngoạt, Văn phòng CS2-gặp Bà Nguyễn Thị Thu Cúc.

Lưu ý: Để tránh chồng chéo, nếu có cả bố và mẹ cùng công tác trong Trường đề nghị lập danh sách các cháu theo đơn vị của mẹ.

2. Dự kiến mở các lớp học thể thao trong dịp hè năm 2019

- Đối tượng tham gia: Các cháu là con CBVCNLĐ đang công tác tại Trường, được quy định cụ thể theo từng lớp, độ tuổi: 6 đến 18 tuổi

- Thời gian học: Từ 10/6/2019 đến 04/8/2019 (8 tuần); Căn cứ vào số lượng các cháu đăng ký tại các cơ sở ban tổ chức có thông báo cụ thể.

- Địa điểm: Cơ sở 1, Cơ sở 2.

- Nội dung (các lớp học dự kiến) cụ thể như sau:

 

- Bơi trườn sấp

- Bơi ngửa

TT

Lớp học

Đối tượng

tham gia

Học phí/cháu

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Huấn luyện các kỹ thuật cơ bản:

- Bơi ếch;

6- 18 tuổi

500.000

7h30-9h

Thứ 2, 6

Bể bơi

chưa biết bơi

Bơi nâng cao:

6 - 18 tuổi

500.000

7h30-9h

Thứ 2, 6

Bể bơi

đã biết bơi

2

Huấn luyện các kỹ, chiến thuật cơ bản của bóng đá, bao gồm:

Giữ bóng;

Chuyền bóng;

Dẫn bóng;

Sút bóng;

Chiến thuật cá nhân;

Chiến thuật nhóm.

6 - 18 tuổi

500.000

17h-18h30 Thứ 5

6h30-8h00 Chủ nhật

Sân vận động

Gồm cả bóng tập, đồng phục

3

Huấn luyện các kỹ thuật cơ bản của môn Võ Taekwondo:

-  Kỹ thuật tấn;

- Kỹ thuật đấm;

- Kỹ thuật đá;

- Kỹ thuật đối kháng.

06 - 18 tuổi

500.000

17h00-18h30

Thứ 4, 7

 

Khuôn viên trường CS1, CS2

 

Ghi chú: Để đảm bảo kinh phí tổ chức, lớp chỉ được tổ chức khi có 15 cháu đăng ký trở lên.

3. Các hoạt động giao lưu hỗ trợ rèn luyện kỹ năng mềm.

            Tổ chức các hoạt động giao lưu với các trung tâm/ câu lạc bộ bóng đá trong và ngoài Trường (dự kiến sẽ giao lưu với đội bóng con cán bộ, giảng viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân; Trung tâm Bóng đá “Phố Hiến Kiss” hoặc tổ chức cho 2 đội bóng CS1 giao lưu với đội bóng CS2…).

- Kinh phí tổ chức các lớp: Ngoài các khoản được Nhà trường và Công đoàn hỗ trợ theo quy định; Phần học phí, trang phục tập luyện và dụng cụ hỗ trợ học tập do phụ huynh đóng góp;

- Căn cứ vào tình hình đăng ký cụ thể, khi đã có danh sách đăng ký của các đơn vị, Ban Văn thể tổng hợp danh sách báo cáo Công đoàn Trường ký Quyết định về việc thành lập và phân công cán bộ phụ trách các lớp.

 

Mẫu kèm theo kế hoạch số 108/KH-CĐT