Tổ chức các hoạt động dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20

Ban Nữ công Công đoàn Trường ĐHSPKT Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 69/KH-CĐ ngày 02/10/2018

Nội dung Kế hoạch số 67/KHNC-CĐT ngày 11/10/2018 của Ban Nữ công Công đoàn Trường cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm nhằm ôn lại truyền thống, sự ra đời và phát triển của Hội LHPNVN, ngày PNVN khơi dậy niềm tự hào về truyền thống phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (UTEHY) nói riêng.

2. Động viên nữ cán bộ giảng viên, người lao động (CBGVNLĐ) Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên nêu cao tinh thần vượt khó, phát huy đức tính cần cù, lao động sáng tạo trong các lĩnh vực công tác; nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò của nữ CBGVNLĐ Nhà trường tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể vững mạnh.

3. Tăng cường việc tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyên vọng, hoàn cảnh nhất là nữ CBGVNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kịp thời đề xuất với lãnh đạo có kế hoạch quan tâm, động viên kịp thời.

4. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc, Ban Nữ công và các Tổ nữ công căn cứ kế hoạch tổ chức các hoạt động với nội dung thiết thực, chu đáo, tiết kiệm; chú trọng hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ CBGVNLĐ.

II. Nội dung

1. Các công đoàn trực thuộc

- Phối hợp với chuyên môn hỗ trợ Tổ nữ công, tổ chức các hoạt động, buổi sinh hoạt chuyên đề về phụ nữ.

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục về vai trò, vị trí của người phụ nữ trong xã hội hiện nay; những đóng góp cụ thể của nữ CBGVNLĐ trong đơn vị đối với Nhà trường, tổ chức Công đoàn, hoạt động nữ công...

2. Các Tổ nữ công

- Tổ trưởng các Tổ nữ công lập danh sách nữ CBGVNLĐ trong đơn vị theo đối tượng để nhận tiền quà (căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018), gửi về Ban Nữ công bằng văn bản (qua bà Nguyễn Thị Ngoạt – Trưởng ban Nữ công) và 01 bản điện tử gửi qua email: tranthingoat@gmail.com hoàn thành trước ngày 08/10/2018.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, sinh hoạt chuyên đề như sau:

+ Tổ chức các hoạt động thiết thực, bổ ích nhằm tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, ôn lại truyền thống, phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam; nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức người phụ nữ "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang".

+ Tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước, chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ. Tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bộ Luật Lao động 2012, Luật Công đoàn 2012 về những vấn đề liên quan đến lao động nữ; Luật Bình đẳng giới.

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, biểu dương nữ CBGVNLĐ gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

+ Biểu dương sự đóng góp của đội ngũ nữ CBGVNLĐ đối với sự phát triển của đơn vị, Nhà trường, đối với tổ chức Công đoàn; tiếp tục phát động phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CBGVNLĐ đơn vị.

3. Ban Nữ công Trường

- Ban Nữ công thực hiện công tác bình xét thi đua khen thưởng của nữ CBVGNLĐ năm học 2017-2018 theo đúng kế hoạch.

- Ban Nữ công chủ trì tổ chức cac hoạt động nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội LHPNVN, như sau:

+ Chủ đề: "Phụ nữ UTEHY Hạnh phúc và thành đạt trong thời đại mới".

+ Dự kiến thời gian tổ chức: 1 ngày thứ bảy (20/10/2018).

+ Địa điểm: Thung lũng hoa Hồ tây-Hoàng thành Thăng long-Hà Nội.

+ Thành phần: Khách mời, toàn thể nữ CBGVNLĐ

+ Kinh phí tổ chức: Từ kinh phí hoạt động của Công đoàn Trường năm 2018; quà Nhà trường (theo quy chế chi tiêu nội bộ).

4. Tiểu ban Tuyên giáo Công đoàn

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục với chủ đề: "Nữ CBGVNLĐ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đoàn kết, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".

- Phối hợp với chuyên môn tổ chức tuyên truyền, giáo dục dịp kỷ niệm: Treo pano, áp phích; đăng bài trên website của Công đoàn trường;

- Khẩu hiệu tuyên truyền:

+ Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10!

+ Phát huy truyền thống "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang", phụ nữ Trường ĐHSPKTHY phấn đấu rèn luyện các phẩm chất đạo đức "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang"!

+ Nữ CBGVNLĐ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc!

+ Phấn đấu vì sự tiến bộ, bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam!

5. Văn phòng Công đoàn

Thường trực giúp việc và tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện cho Ban Thường vụ Công đoàn Trường các nội dung theo kế hoạch đề ra. 

III. Tổ chức thực hiện

- Ban Nữ công, các Tiểu ban, Tổ nữ công và các công đoàn trực thuộc phối hợp với chuyên môn đồng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2018) và kỷ niệm 08 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2018).

- Các Tổ trưởng Tổ nữ công hoàn thành việc lập danh sách nhận tiền quà xong trước ngày 08/10/2018.

Trên đây là Kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2018), Ban Thường vụ Công đoàn Trường đề nghị các công đoàn trực thuộc, Ban Nữ công, Tổ nữ công căn cứ nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện và phối hợp thực hiện có hiệu quả những nội dung trên; động viên nữ CBGVNLĐ trong đơn vị tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động do Ban Nữ công tổ chức./.