[ Tuyền truyền ] tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Thực hiện Công văn 1517/TLĐ ngày 30/7/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng”, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam...