[ Điều lệ ] Giải quần vợt cán bộ Lãnh đạo, Quản lý và vô địch các nhóm tuổi tỉnh Hưng Yên năm 2020