[ Đề nghị ] Về việc đề nghị công nhận BCH và UBKT Công đoàn cơ sở - nhiệm kỳ 2017-2022